Kampanjen Donera information

Under coronaviruspandemin framhävs effekten av rätt beslut i rätt tid. Donera information som stöd för beslutsfattandet!

Ett smidigt och övergripande beslutsfattande kräver information i realtid. I samhället finns det mycket information som kunde utnyttjas bättre än idag. Mitt i den snabbt föränderliga samhälleliga situationen framhävs effekten av rätta beslut i rätt tid. Detta gäller även coronapandemin och den ekonomiska kris den orsakar. Kampanjen Donera information uppmuntrar alla att donera och tillkännage nyttiga informationskällor för beslutsfattandet!

Om du vill kan du publicera din öppna informationskälla i tjänsten Avoidata.fi vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, där det redan tidigare har publicerats rikligt med öppna data och tillhörande applikationer. Data som publicerats i tjänsten Avoindata.fi kan användas fritt av alla. Deltagandet i kampanjen förutsätter inte att informationskällan publiceras. Notera att informationen som doneras inte får avslöja enskilda personers identitet.

Exempel 1

Din organisation (företag/förening/offentlig sektor) har information om nyttjandegraden för era tjänster, som påverkas av gällande coronabegränsningar och/eller av människornas rädsla för smittorisken. Att dela denna information kan bidra till att beslutsfattarnas lägesbild i realtid förbättras.

Exempel 2

Du har stött på en eventuellt nyttig informationskälla som någon annan äger och som kan vara till nytta för att utveckla coronasituationsbilden. I denna kampanj kan du anmäla en informationskälla som granskas och eventuellt förs vidare.