Lahjoita tietoa

Koronaviruspandemian aikana oikeiden ja oikea-aikaisten päätösten vaikutus korostuu. Lahjoita tietoa päätöksenteon tueksi!

Ketterä ja kokonaisvaltainen päätöksenteko vaatii reaaliaikaista tietoa. Yhteiskunnassa on paljon tietoa, jota voisi hyödyntää nykyistä paremmin. Nopeasti muuttuvan yhteiskunnallisen tilanteen keskellä oikeiden ja oikea-aikaisten päätösten vaikutus korostuu. Niin myös koronapandemiassa ja sen aiheuttamassa talouskriisissä. Lahjoita tietoa -kampanja kannustaa kaikkia lahjoittamaan ja vinkkaamaan päätöksenteolle hyödyllisiä tietolähteitä!

Organisaatio voi osallistua Lahjoita tietoa -kampanjaan sille parhaiten sopivalla tavalla. Osallistua voi esimerkiksi kertomalla, että heidän hallussaan olevaa tietoa saa pyytää käyttöön. Tiedon lahjoittajat voivat halutessaan julkaista avoimia tietolähteitä Digi- ja väestötietoviraston Avoidata.fi-palvelussa, jossa on jo aiemmin julkaistu paljon avointa dataa ja niihin liittyviä sovelluksia. Avoindata.fi-palvelussa julkaistu data on kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Kampanjaan osallistuminen ei edellytä tietolähteen julkaisemista. Lahjoitettava tiedon perusteella yksittäiset henkilöt eivät saa olla tunnistettavissa.

Esimerkki 1

Organisaatiossasi (yritys / järjestö / julkinen sektori) on tietoa palvelujenne käyttöasteesta, johon vaikuttavat voimassaolevat koronarajoitukset ja/tai ihmisten pelko tartuntariskistä. Tämän tiedon jakaminen voisi auttaa päättäjien reaaliaikaisen tilannekuvan kehittämistä entistä paremmaksi.

Esimerkki 2

Olet havainnut mahdollisesti hyödyllisen tietolähteen, jonka joku toinen omistaa ja joka saattaisi olla hyödyllinen koronatilannekuvan kehittämisessä. Voit ilmiantaa tässä kampanjassa tietolähteen, joka tarkastetaan ja viedään mahdollisesti eteenpäin.